fj

MANAGED HOSTING. Med ett proaktiv arbetssätt förlängs livslängden av er infrastruktur, och tillgängligheten av era funktioner säkerställs.

Med Managed Hosting övervakar VPS Sweden kritiska funktioner som t.ex. CPU-last, fragmentering av lagringsutrymme, minnesutnyttjande, kommunikation, backupkörningar etc. Även specifika tjänster/funktioner kan övervakas om så önskas.
Uppstår driftstörningar, felaktigheter eller avbrott vidtar Acon nödvändiga åtgärder och återställer funktionen.

Genom Patch Management sker uppdatering av säkerhetspatchar och Windows Update schematiskt. Därmed säkerställs att senaste versionen alltid tillämpas.