mj

Produkten är mycket kostnadseffektiv och det finns många användningsområden.

VPS är designat för att vara ett ekonomisk bra alternativ för dom som kräver mer resurser och önskar att administrera sin egen server. På en VPS delar kunderna serverns resurser, men har en hög grad av avskildhet då områden är separerade vid att varje kund har sitt eget operativsystem. VPS kunder har root level access och kan uppleva många av dom kända fördelarna vid en dedikerad server. VPS använder sin egen diskplats, RAM, CPU samt IP-adresser. På ett sätt kan man alltså se på en VPS som en egen dedikerad server.