Allt fler företag använder virtuella servermiljöer

Allt fler företag använder virtuella servermiljöer och det blir allt mer tilltalande att importera en färdig virtuell serverlösning i stället för att köpa en hårdvaruenhet för en viss uppgift.

Virtualisering ger i korthet fördelar som:

  • Fler helt isolerade virtuella servrar kan skapas i en och samma fysiska server. Detta ger kostnadsbesparingar, både hårdvarumässigt och energimässigt.
  • Ökad tillgänglighet och förbättrad säkerhet uppnås genom att den virtuella servern inte behöver vara fysiskt knuten till en specifik hårdvaruserver.
  • Servern behöver inte vara ur drift vid exempelvis hårdvaru-underhåll. Backuphanteringen förenklas genom att varje virtuell server sparas som en enskild fil. Dessutom är dessa enkla att flytta, kopiera och ta backup på.

No Comments Yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.