Windows Server Standard

Nedan är vår föreslagna konfiguration av en Windows Server Standard. Du har i formuläret möjlighet att göra egna justeringar av hårvaran samt tillägstjänsterna.

Vi installerar och konfigurerar ditt valda OS samt databas åt dig och levererar en körbar maskin utan start eller installationskostnad.