Våra tankar om Virtuella Servrar

fj

MANAGED HOSTING. Med ett proaktiv arbetssätt förlängs livslängden av er infrastruktur, och tillgängligheten av era funktioner säkerställs.

Med Managed Hosting övervakar VPS Sweden kritiska funktioner som t.ex. CPU-last, fragmentering av lagringsutrymme, minnesutnyttjande, kommunikation, backupkörningar etc. Även specifika tjänster/funktioner kan övervakas om så önskas.
Uppstår driftstörningar, felaktigheter eller avbrott vidtar Acon nödvändiga åtgärder och återställer funktionen.

Genom Patch Management sker uppdatering av säkerhetspatchar och Windows Update schematiskt. Därmed säkerställs att senaste versionen alltid tillämpas.

Fredrik Jacobsson Supportansvarig
mo

Allt fler företag använder virtuella servermiljöer och det blir allt mer tilltalande att importera en färdig virtuell serverlösning i stället för att köpa en hårdvaruenhet för en viss uppgift.

Virtualisering ger i korthet fördelar som:

  • Fler helt isolerade virtuella servrar kan skapas i en och samma fysiska server. Detta ger kostnadsbesparingar, både hårdvarumässigt och energimässigt.
  • Ökad tillgänglighet och förbättrad säkerhet uppnås genom att den virtuella servern inte behöver vara fysiskt knuten till en specifik hårdvaruserver.
  • Servern behöver inte vara ur drift vid exempelvis hårdvaru-underhåll. Backuphanteringen förenklas genom att varje virtuell server sparas som en enskild fil. Dessutom är dessa enkla att flytta, kopiera och ta backup på.
Mikael Strand Driftledare, Teknisk Chef
mj

Produkten är mycket kostnadseffektiv och det finns många användningsområden.

VPS är designat för att vara ett ekonomisk bra alternativ för dom som kräver mer resurser och önskar att administrera sin egen server. På en VPS delar kunderna serverns resurser, men har en hög grad av avskildhet då områden är separerade vid att varje kund har sitt eget operativsystem. VPS kunder har root level access och kan uppleva många av dom kända fördelarna vid en dedikerad server. VPS använder sin egen diskplats, RAM, CPU samt IP-adresser. På ett sätt kan man alltså se på en VPS som en egen dedikerad server.

Mattias Jacobsson VD